ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ασφαλιστικών ταμείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΔ


  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ : 22/3/2019- 8/4/2019