ΛΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ασφαλιστικών ταμείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


Εάν ο πατέρας ή η μητέρα είναι ασφαλισμένοι ή υπάλληλοι σε κάποιο από τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία, τα παιδιά μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση.

 • Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)
 • E..Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
 • O.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΑΝΠΥ (Ναυτικοί –Τουριστικοί Πράκτορες)
 • Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
 • I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)
 • Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
 • Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε.,  ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ -ΛΑΓΗΕ
 • Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)
 • ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • ΤΠΔ Δικηγόροι Θεσσαλονίκης (με συμμετοχή γονέα)
 • Ο.Α.Σ.Θ.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)
 • Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)
 • ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε.
 • ΕΤΕΑ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Μόνο διοικητικοί υπάλληλοι)
 • ΕΟΠΥΥ (Μόνο Διοικητικοί Υπάλληλοι)