ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ


Και αυτό το καλοκαίρι πολλά παιδιά θα πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους και μισθωτούς.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι και μισθωτοί με:

α) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-16 ετών
β) παιδιά ΑΜΕΑ ηλικίας 6-16 ετών Πιο συγκεκριμένα:
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 4 μήνες.
• Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
• Εργαζόμενοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΕΦΚΑ) που έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια κατά το προηγούμενο έτος
• Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Οικογενειακό εισόδημα που ορίζεται κάθε χρόνο από την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ
Για τους ανωτέρω δικαιούχους το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2017, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ 2019

Αναρτήθηκαν σήμερα, 10.05.2019, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Οι Δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 13.05.2019 μέχρι την 15.05.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ